Οι στίχοι ανήκουν στον ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο. 

Οι στίχοι ανήκουν στον ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο.